Ubezpieczenie NNW Wolontariuszy

Informujemy, że w zakładce Dokumenty, na wszelki wypadek, została zamieszczona polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Wolontariuszy 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Marcin Ciszewski

Szef Sztabu